STARTSIDE

Velkommen til årets første rådgivertreff

Hovedtemaene på rådgivertreffet tirsdag 14. februar er spørsmål/svar om brannvern og status for Oppgavebehandleren. Første tema er spørsmål om brannvern som har kommet i etterkant av tidligere rådgivertreff og som support til Ole Hansen og Rolf Sverre Nordberg. Det andre temaet er en status på bruk av Oppgavebehandler og gjennomgang av endringer som er gjort siden den ble presentert i begynnelsen av desember 2022. 

Internkontroll i borettslag og sameier

For å forebygge hendelser og sikre en forsvarlig oppfølging av HMS-arbeidet, er det nødvendig med internkontroll. Det er styret som er ansvarlig for å iverksette og følge opp HMS-arbeidet i boligselskapet. I denne artikkelen får du en kort innføring i internkontroll innen helse, miljø og sikkerhet for borettslag og sameier. Artikkelen blir lagt ut i Brukerportalen.

Sprer feilaktig informasjon om brannvern

Brannvern er et viktig tema når det gjelder HMS-arbeid i et boligselskap. Dette erfarer vi at ulike firmaer utnytter ved å kontakte våre kunder og spre feilaktig informasjon. Denne artikkelen er skrevet av TOBB til deres BevarHMS-kunder og blir også lagt ut i BevarHMS brukerportal.