STARTSIDE

Feil på manuell og automatisk årlig gjennomgang

Det er avdekket en følgefeil etter stor oppdatering i helgen. Dette gjelder manuell og automatisk årlig gjennomgang. Det pågår retting av feilen. Vi informerer dere når det er i orden igjen.

BevarHMS oppdatert

BevarHMS var nede fra fredag 2.desember kl. 18.00 til søndag 4.desember kl. 22.00. Bakgrunnen var planlagt vedlikehold og oppdatering. Det er utført migrering av data, oppdateringer i Brukerportal og Arbeidsportal i tillegg til publisering av ny Oppgavebehandler. Endringer vil bli gjennomgått på Rådgivertreffet tirsdag 6.desember kl. 09.00. Se oversikt over endringer nedenfor.

Velkommen til rådgivertreff 6. desember – Endringer i BevarHMS 2022

Velkommen til rådgivertreff 6. desember kl. 09.00 - 09.40. Per Ole Mathisen og Kristian Hyllestad gjennomgår endringer i BevarHMS siste året.