STARTSIDE

Nytt standard bilde i BevarHMS

BevarHMS har fått nytt standard bilde ved oppretting av nye HMS-planer. I tillegg skiftes standard bilde for eksisterende boligselskap som ikke benytter eget bilde. For å skifte til eget bilde, se oppskrift i artikkelen. Illustrasjonen er laget av lykketegning.no.

Ansvar for å fjerne snø og is

I store deler av landet er det for tiden mye snø og is. Dette vises igjen både på tak, fortau og veier. Huseier, det vil si boligselskapet ved styret, har ansvar for at ingen skades som følge av manglende vedlikehold eller tilsyn ved egen bygning. Artikkelen er også lagt ut i Brukerportalen.
Foto: Rasfare.no

Velkommen til rådgivertreff 25. januar 2022

Tirsdag 25. januar kl. 09:00 til 09:30 inviterer vi til nytt rådgivertreff på Teams. Hovedtemaet er demonstrasjon av ny automatisk årlig gjennomgang v/ Kristian Hyllestad og Per Ole Mathisen. Ny automatisk årlig gjennomgang utfører en sjekk av status i HMS-arbeidet for boligselskapet. Den gir en score i forhold til hvor god boligselskapet er i oppfølgingen av eget HMS-arbeid. Score vurderes til enten «Strålende», «Meget Bra», «Bra», «Kan bli bedre» eller «Jobbing må til». Du finner mer info om den automatiske årlige gjennomgangen i artikkelen.