STARTSIDE

Videreutvikling av BevarHMS – Ønsker du å teste?

Milepel 3A - Deler av løsningen er klar til testing av boligbyggelagets rådgivere. Dersom du ønsker å delta i testingen av denne, send gjerne en epost til ragnhild@hms1.no.

Opplæringsvideo om aktiviteter

Ønsker du å lære mer om aktiviteter og oppfølgingen av disse i BevarHMS, anbefaler vi at du ser vår veiledningsvideo, se nedenfor. Du finner denne og andre veiledningsvideoer ved å gå via lenken "Opplæringsvideoer" på startsiden i brukerportalen, eller via "Brukerveiledninger" i arbeidsportalen (Videoer - For brukere i boligselskapene). Artikkelen blir også lagt ut i brukerportalen. 

Komfyren stod for 1653 utrykninger i 2020

Brann- og redningsvesenet rykket i 2020 ut til 1 653 branner og branntilløp på komfyren, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I hovedsak gjaldt det tørrkoking. I dag arrangeres det nasjonal komfyrvaktkampanje. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet, og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet.