STARTSIDE

Fagvideo 3 Risikovurdering i borettslag og sameier

Her kommer fagvideo om Risikovurdering i borettslag og sameier. Dette er den tredje fagvideoen i BevarHMS.  Denne videoen varer i overkant av 5 minutter, og kan brukes fritt av boligbyggelagene. Videoen er også lagt ut i brukerportalen.

Velkommen til Rådgivertreff 26. januar 2021

Tirsdag 26. januar kl. 09:00 til 09:30 inviterer vi til nytt rådgivertreff på Teams. Temaene til dette treffet blir blant annet status for videreutvikling av BevarHMS og status for justering av sjekklister. Nedenfor kan du lese om hvilke andre temaer som blir tatt opp, samt generell info om rådgivertreffene. Artikkelen har også lenker til videoer, PowerPoint-presentasjoner et. laget i forbindelse med tidligere treff.

Video som viser bruk av flerbrukertilgang

I denne saken finner du en video som viser hvordan du gir en person flerbrukertilgang i BevarHMS. En slik tilgang kan være aktuell for vaktmestere og for personer som er styreledere/-medlemmer i flere boligselskap.