STARTSIDE

TOBBs BOMILJØPRISER

TOBB fortsetter å dele ut bomiljøpriser også i 2022. Forberedelsene er i gang og nå ønsker vi tips. TOBB vil hedre boligselskap som gjør noe bra for sine beboere. Vi ønsker også å hedre enkeltpersoner som viser stort engasjement overfor bomiljøet sitt. Sosiale tiltak og gode møteplasser er stikkord vi har med oss når vi velger kandidater som nomineres. Det er lov å komme med forslag både på seg selv og andre. Artikkelen er også lagt ut i Brukerportalen til TOBBS kunder.

Her finner du info fra rådgivertreffet 24. mai 2022

Det skjer mye nytt i BevarHMS-verden for tida. Per Ole Mathisen og Kristian Hyllestad fortalte om og viste det som er publisert, og det som nærmer seg publisering. Nå er historikken på plass i Oppgavebehandleren, noe som betyr at vi er enda nærmere lansering. Vi har fått ny visning på opplæringsvideoer og fagvideoer, og manuell årlig gjennomgang er oppdatert. Vi kommer til å skrive egne nyheter om temaene som ble gjennomgått, men du finner også mer info i artikkelen.

DSB informerer om tilfluktsrom på rådgivertreffet i juni

Tirsdag 21. juni kl. 10.00 - 11.00 er vi så heldige å få besøk av DSB ved Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, som vil ta oss igjennom regelverket for tilfluktsrom, hva et tilfluktsrom er, ansvar for drift og vedlikehold, bruk av tilfluktsrom i fredstid, bruksendring m.m. Vi legger opp til både spørsmål underveis (chat) og spørsmålsrunde (chat/muntlig) til slutt, men flott om dere også sender oss spørsmål på forhånd. Inviter gjerne kolleger til å delta.